Radikal Dub Kolektiv

Zdjęcia z koncert Radikal Dub Kolektiv we wrocławskim klubie Łykend (grudzień 2005).
Autor: yarecki

Posted by yarecki

writer @ dubmassive.org # selecta @ Steppa Warriors Steppa Warriors # Dub and sound system addicted